Cirevný pohreb

 

Ako postupovať?


1. Prosím, aby Ste úmrtie vášho drahého zomrelého nahlásili čím skôr na farskom úrade, kde sa dohodneme na termíne pohrebných obradov.
2. Pohrebné obrady môžu byť podľa štátnych zákonov najskôr 48 hodín po úmrtí.
3. Pozostalí zosnulého prinesú na farský úrad “List o prehliadke mŕtveho“ a “Úmrtný list“, ktoré sú potvrdené z matriky v mieste úmrtia. (stačia kópie)
4. Pochováva sa v pracovné dni a v sobotu, v popoludňajších hodinách.
5. Kňaz sa dohodne s pozostalými, či pred pohrebom bude odslúžená sv. omša za zosnulého.
6. Pozostalí zosnulého sa dohodnú s kňazom, kedy môžu pristúpiť ku sv. spovedi (deň alebo dva pred pohrebom), aby mohli obetovať sv. prijímanie za zosnulého.
7. Pred sv. omšou sa modlí sv. ruženec za dušu zosnulého.
8. Po nahlásení úmrtia sa v kostole zvyčajne vyzváňa až do pohrebu o 9.00 a 15.00 hodine, okrem nedele dopoludnia.
9. Odporúča sa, aby za zosnulého bola slávená sv. omša, po jednom roku od úmrtia (výročná), ktorú treba nahlásiť.
10. Pohreb je modlitbové stretnutie pri rozlúčke so zosnulým, nie sviatosť.


Kódex cirkevného práva:

Kán. 1176 - § 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.
§ 2. Cirkevné pohrebné obrady, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov.

Kán. 1184 - § 1. Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:
1. všeobecne známym apostatom, heretikom a schizmatikom;
3. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist