Pomazanie chorých


Ako postupovať?


Sviatosť sa vysluhuje kedykoľvek na požiadanie a dvakrát za rok pri sv. omši v advente a v pôste.

Táto sviatosť sa udeľuje výlučne živým, preto túto sviatosť treba vyslúžiť chorému čím skôr, lebo ide pre neho o mimoriadnu Božiu silu. Je správne, ak sa chorý pred touto sviatosťou sviatostne vyspovedá a prijme Eucharistiu. Ak je chorý v bezvedomí, taktiež možno vyslúžiť túto sviatosť, aj keď nebol vyspovedaný, lebo táto sviatosť v takomto prípade sprostredkuje aj odpustenie hriechov. Je však nesprávne, ak príbuzní chorého čakajú do poslednej chvíle a až potom požiadajú o vyslúženie tejto sviatosti. Preto je dôležité pri objavení vážnej choroby, čím skôr skontaktovať kňaza.


Komu treba udeliť sviatosť pomazania chorých?


Kán. 1004 - § 1. Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve.
§ 2. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším.

Kán. 1007 - Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.

Čo treba pripraviť k vysluhovaniu sv. pomazania chorých?


1. stôl prestretý bielym obrusom

2. kríž

3. dve horiace sviece

4. svätenú vodu


Prosím, aby ste kňaza zavolali k chorému, čím skôr, nie až keď je veľmi zle. Je možnosť prijať pomazanie chorých, keď sa chorý nachádza v nemocnici, kde je kňaz napr. v Bojniciach.

Kým príde kňaz, pri chorom sa modlíme. Ak sa chorý nevládze modliť, k modlitbe ho nenútime

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist