Prvé sväté prijímanie

 

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky... Kto je moje Telo a pije moju Krv, má večný život ... ostáva vo mne a ja v ňom." (Jn 6,51,55,56)

Eucharistia je stredobodom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetky svoje údy k obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú obetoval Otcovi na kríži, a to raz pre všetky časy; prostredníctvom tejto obety rozsieva milosti spásy na svoje Telo, ktorým je Cirkev. (KKC 1406-1407)

 

Ako postupovať?

Slávnosť prvého svätého prijímania tretiakov základnej školy, ktorí sa pripravujú na túto slávnosť v našej farnosti, bude v nedeľu 31. mája 2015. Modlime sa za nich, aby prežívali radosť z prijatia Krista v Eucharistii. Rodičia detí, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti prinesú potvrdenie o prijatí sv. krstu.

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist