Svätá spoveď


"Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od milosrdného Boha odpustenie urážok, ktorými sa proti nemu previnili a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorej svojimi hriechmi ublížili a ktorá spolupracuje na ich obrátení láskou, príkladom a modlitbami". (KKC 1422)
Nazýva sa sviatosťou obrátenia, lebo sviatostne uskutočňuje Ježišovu výzvu k obráteniu, cestu k návratu k Otcovi, od ktorého sa človek vzdialil hriechom. (KKC 1423)
V tejto sviatosti nám Boh prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Samozrejme, je potrebná ľútosť nad
hriechmi a túžba polepšiť sa.

Kedy sa môžeme vyspovedať?

 

1. Svätá spoveď sa vysluhuje tridsať minút pred sv. omšou v pracovných dňoch, ak predtým podľa aktuálnych oznamov nie je vyhlásená sv. omša v inom kostole.

2. Pred prvým piatkom sa spovedá pred sv. omšou dlhšie - podľa aktuálnych oznamov.

3. Spovedanie chorých na prvý piatok v mesiaci, sa vykonáva po nahlásení chorého v dopoludňajších hodinách. Spovedáme sa vždy vtedy, keď sa chceme zmieriť s Bohom a začať žiť podľa Božích právd. Teda, je dobré pristúpiť ku sv. zmierenia, ihneď po spáchaní hriechu, keď máme výčitky svedomia. Ku sv. spovedi máme pristúpiť hlavne vtedy, ak je sv. omša obetovaná za nás, za našich blízkych, ako aj pred udelením iných sviatostí

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist