KOSTOL SV. JAKUBA

Prvý kostol


Prvý kostol bol postavený v roku 1633 v prostriedku cintorína obohnaného kamenným múrom. Bol zasvätený svätému Jakubovi st. a svätej Kataríne. Za stavbu bol zodpovedný vtedajší richtár Paulus Wolf. Vnútorné zariadenie kostola bolo drevené. V strede oltára bola socha Matky Božej s Ježiškom na rukách. Po pravej strane bola socha svätého Jakuba, po ľavej strane socha svätej Kataríny.
Toto vybavenie svedčí o tom, že Tužinčania boli ešte v roku 1633 katolíci.
V roku 1648 boli sochy odstránené evanjelickými obyvateľmi a na ich miesto bol zavesený obraz „Nanebevstúpenie Krista“. V roku 1686 bol tento obraz odstránený (v Tužine boli opäť katolíci) a nahradený obrazom „Bolestnej Matky Božej“. Kostol s dvoma zvonmi bol vysvätený dňa 12.9.1715 biskupom Lukášom Natali z Ostrihomu

Kostol bol veľmi vlhký, mal malé okienka a bol obklopený sedemdesiatimi veľkými slivkami. Farár Thomas Paar v r. 1739 vylepšil situáciu kostola tým, že dal zväčšiť okná, hlinenú podlahu vydláždiť kamennými kockami a slivky vyrúbať. Kostol dal zrenovovať, aby sa nezrútil. Najradšej by bol dal postaviť kostol nový, ale neúroda, chudoba „ovečiek“ a strach z dlhov ho od toho odradili.
Farská obec i správa obce mu to zazlievali, ale on sám trpel najviac, že Tužina mala taký žalostný kostol. Aby bol drevený inventár chránený proti plesniveniu, bolo treba stále vetrať otvorenými okienkami. V roku 1751 však týmito okienkami zlodeji kostol vykradli. Zlodejov nikdy nechytili a ani ukradnuté veci sa nikdy nenašli. Podozrivý bol rektor školy, nemohli mu však nič dokázať. Odvtedy musel farár dbať na to, aby okná boli večer včas zatvorené. Pomerne rýchlo sa milodarmi zozbierala suma, za ktorú sa v roku 1754 zakúpila nová monštrancia a v rokoch 1753 až 1764 ostatné veci. Popri milodaroch išla do farskej pokladne aj polovica pokút od občanov. Povinnosťou farára bolo, aby tieto pokuty boli včas platené. Sám dával do pokladnice svoje grošíky, aby nemusel chudobným hriešnikom odobrať posledný halier.
Farár Paar pochádzal z bohatej rodiny a svoje vlastné prostriedky dal k dispozícii cirkevným účelom. Pre neskoršiu stavbu kostola zanechal testamentom 2. 500 Florenov.

Nový kostol

Dňa 31.5.1788 sa začalo s výstavbou nového kostola. Táto bola ukončená v roku 1797 a kostol bol vysvätený pravdepodobne vtedajším dekanom. Základným kapitálom bolo 2.500 Florenov a dobrá vôľa cirkevnej obce. Kostol zostal do dnešnej doby charakteristickým znakom obce Tužina.
Barokový jednoloďový kostol bol postavený na starých základoch podľa plánov kremnického staviteľa J. Vogta na východnej strane s okrúhlym presbytériom a na západnej s vežou. Strop vo vnútri je klenbový postavený na pilieroch.

Pri stavbe bolo nemálo problémov. Musel sa ich zhostiť aj farár Nepomuk- Fegyveres. Tužinčania sa síce zaviazali, že budú pomáhať rukami a záprahmi, ale často na to zabúdali. A tak práce postupovali iba pomaly. Robotníci dostávali za prácu desať grajciarov a povozníci dvadsaťštyri. To sa im však videlo málo a tak boli práce zastavené.
Stavba kostola spadala do obdobia vzbury Tužinčanov v roku 1792. Krajský úrad v Nitre prinútil Tužinčanov dokončiť kostol zdarma. Peniaze, ktoré zanechal farár Paar, stačili iba na múry.
Hlavný oltár, kazateľnica, krstiteľnica, štvordielny organ a štyri svietniky sú prevedené v klasicistickom slohu osemnásteho storočia a sú obohatené rezbárskymi výjavmi v dreve. Za hlavným oltárom sa nachádza obraz svätého Jakuba, pochádzajúci z devätnásteho storočia od H. Pesky. Oltár je vybavený tabernákulom, dvoma modliacimi sa anjelmi a ornamentmi. V roku 1933 bol oltár od základov zrenovovaný. Severný bočný oltár je architektonicky prispôsobený stenovému pilieru a opatrený obrazom „Immaculata“. Obraz namaľoval mníchovský umelec P. Mayer na objednávku mníchovskej firmy J. Müller na plátno olejom podľa originálu E. Raffaniera. Južný bočný oltár je tiež prispôsobený stenovému pilieru. Sú na ňom anjeli a v strede obraz „Ukrižovania“. Obraz v roku 1916 zreštauroval E. Tilandy a financoval ho richtár J. Steinhübel. Kazateľnica je opatrená reliéfmi a plastikou „Dobrého pastiera“.
Krstiteľnica je opatrená sochou svätého Jána Krstiteľa. Organ pochádza z polovice devätnásteho storočia majstrom Samuelom Wagnerom zo Slovenského Pravna. Patrí ku klenotom kostolných organov na Slovensku. V dvadsiatych rokoch ho zreštaurovala firma Revay z Kremnice.
V roku 1925 vymaľovala kostol firma K. Juhari z Nitry. Maliar Sárosy podľa návrhov farára Bauera namaľoval šesť monumentálnych obrazov : tri v presbytériu, dva v lodi, jeden na chóruse. Obrazy predstavujú:
- v presbytériu - stvorenie, vykúpenie a posvätenie ľudstva tromi Božími osobami.
- v lodi - Apoštol a zvestovateľ Bonifác a okrúhly obraz Panny Márie.
- na chóruse - kráľ David a svätá Cecília.
V predsieni namaľoval Sárosy menší stropný obraz s motívom „Svätý evanjelista Lukáš maľuje obraz  Sv. Rodiny“. Všetky ornamenty namaľoval L. Nogrady.
Významnému umelcovi z Nemeckého Pravna - Jozefovi Damkovi - ďakujeme za sochy svätého Jozefa a svätého Antona i za Pietu svätého hrobu pod chórusom.

Dňa 6.4.1945 bol kostol z dôvodu vojnových udalostí veľmi poškodený. Veža a zvony boli zničené a strecha zhorela. Až v roku 1946 bola strecha provizórne opravená a v roku 1950 dobrovoľníkmi znovu postavená. Veža bola do pôvodného stavu daná v rokoch 1956 až 1958. Začiatkom 90-tych rokov bol kostol prekrytý medeným plechom .V rokoch 1991 - 1992 bola opravená fasáda.
V roku 2002 sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce na maľbách interiéru kostola. V roku 2005 daroval rodák z Tužiny Walter Greschcner vežové hodiny na kostol. V roku 2006 farnosť zelektrifikovala zvony. Reštaurovanie malieb bolo ukončené na jar roku 2007. Práce realizoval reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Jozefa Doricu. Finančné prostriedky na opravy boli darom Ministerstva kultúry a médií SRN a Rímskokatolíckou cirkvou farnosťou Tužina. V roku 2007 získal kostol ocenenie „pamiatka roka“ Farnosť zabezpečila zreštaurovanie kazateľnice pod vedením Mgr. Art. Petra Gregvorka .V roku 2009 bol požehnaný organ ktorý prešiel generálnou opravou. Opravu organu previedol Ján Valovič organár a akad. maliar Miroslav Šurín. V roku 2011 sa previedla obnova sochy Piety ktorú reštauroval Mgr. Gabriel Štrasner. Socha sa nachádza v strede dediny. Financovala to farnosť . V roku 2014 sa opravil bočný oltár Panny Márie. Reštauroval ho Akad. sochár Dušan Hagara. Dielo financovalo Ministerstvo Kultúry SR, Farnosť Tužina a Obec Tužina.

KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Barokový kostolík - kaplnka na hornom konci obce - bola postavená v roku 1818 a rozšírená v roku 1872. Barokový oltár je opatrený rezbárskymi prácami a plastikou „Piety“ (Mária a mŕtve telo Ježiša) a dvoma anjelmi. Pochádzajú z osemnásteho storočia a boli predtým pravdepodobne umiestnené v kostole. V roku 2011 farnosť vymenila šindľovú strechu lebo do kaplnky začalo zatekať. Dielo financovala farnosť.

 

MARIÁNSKY STĹP

Bol postavený v neskorom barokovom slohu v roku 1749. Stojí oproti kostolu, obohnaný umelecky vytesaným múrikom z mramoru. Je postavený na trojhrannom podstavci. V jeho rohoch sú umiestnené sochy svätej Barbory, svätého Jozefa a svätého Jána Nepomuckého. Kamenný stĺp má na stene oblaky a anjelikov. V hornej časti stĺpa je Immaculata.
Kamenný múrik má otvory a sú na ňom sošky anjelikov. Na čelnej stene sa nachádzajú barokové ozdoby, nápis a symbolická scéna. Podľa dátumu možno súdiť, že stĺp bol darom farára Paara. V 90-tych rokoch min. storočia bol  Mariánsky stĺp kompletne zreštaurovaný akademickým sochárom Dušanom Hagarom . Obnovu diela financovalo Ministerstvo kultúry a médií SRN, farnosť Tužina a Obec Tužina. Dielo požehnal Mons. Rudolf Baláž v roku 1999.

Liturgický kalendár na dnes


TOPlist